KRISTĪGĀS DIEVA BAZNĪCAS

 


Par mums

 

Izpētes un mācību materiāli

(Latviešu Valodā)

Studiju un Izpētes materiāli latviešu valodā

 

Cita informācija

Copyright (c) Christian Churches of God 1995-1999

 

Laipni lūdzam Kristīgo Dieva Baznīcu oficiālajā mājas lapā.

Mūsu mērķis ir piedāvāt zinātniskus, labi izpētītus materiālus, lai kristīgās izglītības un informācijas līmenis paceltos pēc iespējas augstāk. Šeit atrodami daudzi vēsturiski piemēri un atsauces, lai ievirzītu ticību tās pareizajā gultnē, un lai atjaunotu to oriģinālo ticību, ko deva Mesija un kuru praktizēja pirmā gadsimta apustuliskā draudze.

Šos darbus izmanto tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Mēs sniedzam arī iglītības atbalstu cilvēkiem ar traucējumiem (invalīdiem). Arī jūs mums varat šajā ziņā palīdzēt. Plašākai informācijai.

Izmantojiet mūsu darbus, kas ir pieejami, gan html, gan audio formātā, kā arī iegūstam doc. Formātā caur FTP.

 

 


Kristīgās Dieva Baznīcas:

 

  • Sastāv no Konferencēm Austrālijā, Ziemeļamerikā, Eiropā, Āfrikā un Klusajā Okeānā, un tai ir centri visā pasaulē.

 

  • Tās kontrolē Izpildkomitejas, ko ievēl baznīcas locekļi.

 

  • Tai ir ievēlēti ģenerālkoordinatori, kā arī nacionālie un reģionu koordinatori, kas vada ikdienas darbu.

 

  • Tajās nav atalgoti mācītāji vai priesteri. Samaksa par darbu ir mērķa - orientēta.

 

  • Tai nav garīdznieciskā hierarhija, kā tas ir izplatīts vadošajās baznīcās.

 

  • Tā māca, ka katram kristietim ir tieša un tūlītēja pieeja Dievam Tēvam Caur Jēzu Kristu, bez jebkādas mācītāju vai priesteru iejaukšanās.

 

 

 

  • Visa literatūra tiek piedāvāta par pašas baznīcas un tās draugu izdevumiem. Saņēmējam netiek pieprasīta nekāda samaksa.

 

  • Ievēro oriģinālo Jaunās Derības baznīcu Svēto Dienu secību, ieskaitot iknedēļas sabatus, Jaunos Mēnešus un gadskārtējos Sabatus, pamatojoties uz Bībeli. Plašākai informācijai sk. darbu Dieva Kalendārs [156].


 

 


Christian Churches of God

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail:   CCG Sekretārs

Autortiesības: Šo darbu drīkst brīvi kopēt un izplatīt ar noteikumu, ja tas tiek kopēts pilnībā, bez izmaiņām un izsvītrojumiem. Kopijā jābūt norādītam izdevēja nosaukumam un adresei, kā arī paziņojumam sakarā ar autortiesībām. Naudas inkasēšana par izplatītajām kopijām nav pieļaujama. Īsu citātu iekļaušana kritiskos rakstos un pārskatos nav uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.


| Meklēt | Alfabētiskais indekss(angļu) | Garais Katalogs(angļu) | jas lapa(angļu) | Webmaster | Papildus |